تغییر به نامِ تو!

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

همین دو روز قبل بود که درگیرش شدم. حرف ها که لای حرف ها، لای نقل قول ها و لای افکارها گم می شوند دیگر زبان برای تفاهم نیست، گاهی میشود باعث سوتفاهم ها. و این سوتفاهم ها از آنچه که ما فکر میکنیم خیلی نزدیکتر هستند. حواسمان را جمع کنیم.

بالا و پایین پریدنهایم کار دستم که نه، اما به پاهایم داده است و احتمالا باید چند وقتی چُلاقوار زندگی کنم. راستش من کلیه سالمی هم دارم با این وضعیت بسختی میروم گلاب به رویتان دستشویی و برمیگردم. حالا فکر نکنید خیلی هم بد میگذردها. سوارِ برانکارد هم شدم کلی هم خوراکیهای خوشمزه برایم خریدند. دلتان اگر سوخت حالم جا آمد. جدا از شوخی فقط خواستم بگویم هراندازه هم که قدرشناس باشیم، تنها همین لحظات است که معنیِ واقعیِ سلامتی را درک میکنیم.
انگار هیچ آدمی در خانه اش نمانده است. جای پارک که هیچ، سوزن هم نمی توان انداخت. شب و روزهای خاص همیشه همینند. این مواقع دستها هم که خالی باشند بازهم مردم با لبای باز از خنده بیرونند.

http://bayanbox.ir/view/6843246353409533387/2kh.jpg