تغییر به نامِ تو!

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

خدا رو شکر کتابفروشی ها از آرایشگاها خلوت ترند، وگرنه هربار چقدر باید داخل کتابفروشی معطل میشدیم!! :|


+افسوس که نیک نویسم و پلید کردار

  فردا چه دهم پاسخ نزد پروردگار

  گر از من پرسش کند از ظاهر و باطن

  گویم ظاهر چو شاخسارم و باطن خاکسار

   (سروش تاری)

میری سینما نمیدونی غصه شخصیتِ قهرمانِ داستانو بخوری یا دیدنِ زباله هایِ روی زمین! حالا بماند بچه های جیغ جیغویی که همراه پدرو مادرا اومده بودن از خودشون ساکت تر بودن..